Sisältöön »
 

Lausunnot

 
 

Lausunto 18.06.2020

Kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelu: Ihmiskauppa huomioitava sukupuolittuneena ilmiönä

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on eniten raportoitu ihmiskaupanmuoto Euroopan Unionin alueella. Euroopan neuvosto arvioi, että 84 prosenttia kansainvälisen ihmiskaupan uhreista Euroopassa on prostituutioon myytäviä naisia ja tyttöjä. 95 prosenttia rekisteröidyistä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista EU:ssa on naisia ja tyttöjä.
Lue lisää

Lausunto 16.06.2020

Kannanotto: Naisten jääkiekon ja jalkapallon arvokilpailut on lisättävä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle

Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen Paralympiakomitea, Monaliiku ja Finlands Svenska Idrott sekä På samma linje-hanke pitävät välttämättömänä, että yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle lisätään naisten jalkapallon maailmanmestaruus- ja Euroopan mestaruuskilpailut, naisten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut sekä paralympialaiset.
Lue lisää

Lausunto 24.04.2020

Gender ja kehitys -työryhmän kannanotto Suomen Afrikka-strategiaan

Hallitus on sitoutunut tasa-arvoa edistävään ulkopolitiikkaan, joten tasa-arvon tulee ohjata ulkopoliittisten strategioiden ja ohjelmien uudistamista. Naisten ja tyttöjen oikeudet on Suomen kehityspolitiikan painopiste. Tämän vuoksi sukupuolten tasa-arvolla tulee olla vahva asema Suomen Afrikka-strategiassa.
Lue lisää

Lausunto 11.03.2020

Tiedote: ”Pakkoavioliitto vie naisilta oikeuden päättää omasta elämästään ja kehostaan”- naisella tulee olla oikeus pakkoavioliiton mitätöintiin

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii pakkoavioliittojen mitätöintiä. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi laaditun Istanbulin sopimuksen mukaan pakkoavioliitot ovat osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Lue lisää

Lausunto 02.03.2020

Pakkoavioliitot mitätöitävä

Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemys on, että pakkoavioliitot tulee mitätöidä. Mitätöinnin mahdollistamalla valtio tunnustaisi, että avioliittoon pakotetun perus- ja ihmisoikeuksia on loukattu. Naisjärjestöjen Keskusliitto lausui oikeusministeriölle pakkoavioliittojen mitätöinnistä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamisesta.
Lue lisää

Lausunto 25.02.2020

Kunnianhimoisella perhevapaauudistuksella on hyvät mahdollisuudet vähentää naisten kokemaa työelämäsyrjintää

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että hallitusohjelmaan kirjattu perhevapaauudistus toteutetaan pikaisesti ja kunnianhimoisesti. Tekeillä oleva perhevapaauudistus on pitkään kaivattu ja välttämätön toimi Suomen tasa-arvokehityksen edistämiseksi.
Lue lisää

Lausunto 13.02.2020

Tasa-arvo-ohjelma tarvitsee riittävät resurssit ja konkreettiset tavoitteet

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto painottaa tasa-arvo-ohjelman kunnianhimoisuutta; tarvitaan riittävästi resursseja ja konkretiaa tavoitteisiin.
Lue lisää

Lausunto 18.11.2019

Lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa tunnetaan Suomessa huonosti

Suomessa tunnistetaan erityisen huonosti seksuaaliseen hyväksikäyttöön linkittyvää ihmiskauppaa, joka tapahtuu Suomessa. Tämä koskee myös alaikäisiä.
Lue lisää

Lausunto 05.11.2019

Sukupuolinäkökulma tulee ulottaa kaikkiin vihapuheeseen ja -rikoksiin liittyviin toimiin

Vihapuhe ja viharikokset kaventavat naisten osallistumismahdollisuuksia ja ilmaisun- ja sananvapautta sekä heikentävät naisten turvallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa monella tavalla.
Lue lisää

Lausunto 19.09.2019

Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksiä 7. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR) määräaikaisraportin laatimiseen

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää ulkoministeriötä mahdollisuudesta esittää näkemyksiä Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta seitsemättä määräaikaisraporttia varten. Naisjärjestöjen Keskusliitto vastaa kysymyslomakkeen kysymyksiin 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17 ja 23 erityisesti sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien näkökulmasta.
Lue lisää