Sisältöön »
 

JULKAISUT


TASA-ARVON TAKAPAKKI ON PYSÄYTETTÄVÄ!

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii tasa-arvon takapakin pysäyttämistä ja on julkaissut vaatimuksensa suomeksi sekä ruotsiksi. Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGEn vuoden 2017 tasa-arvoindeksi osoitti sukupuolten tasa-arvon heikentyneen Suomessa poliittisen ja taloudellisen vallankäytön sekä ajankäytön osalta. Lisäksi työtä riittää työelämän ja palkkaerojen, perhevapaiden jakautumisen, naisiin kohdistuvan väkivallan ja naisjärjestöjen rahoituksen saralla.

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!
Jämställdheten backar - vi måste framåt!


SANOISTA TEKOIHIN. NAISTEN ASEMAN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON HAASTEET
SUOMESSA 2015 - KANSALAISJÄRJESTÖJEN RINNAKKAISRAPORTTI PEKING + 20.

Peking+20 -rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt. Pekingin toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että kaikkia ihmisiin kohdistuvia päätöksiä ja toimenpiteitä arvioidaan sekä naisten että miesten kannalta.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimittama rinnakkaisraportti vuosilta 2010 - 2015 valmisteltiin seuraavien tahojen kanssa: Exit – pois prostituutiosta ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kaikkien perheiden Suomi-hanke, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisten Linja Suomessa ry, Naistenkartano ry, Naistoimittajat ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, Seta ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry, Suomen UN Women ry / 1325-verkosto, Suomen NNKY-liitto ry, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Vasemmistonaiset, Vihreät Naiset ry ja Zonta International Piiri 20 ry.

Raportin voi ladata täältä.


LAUKKUSI ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA - OPAS PÄÄTTÄVIIN ASEMIIN HALUAVILLE NAISILLE

FT Maritta Pohlsin kirjoittaman kirjan on tuottanut Naisjärjestöjen Keskusliitto ja se liittyy hankkeeseen Suomalaiset naiset päätöksenteossa. Hanketta on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto. NJKL haluaa kirjan kautta kannustaa ja inspiroida naisia pyrkimään tärkeisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviin. Haluamme saada enemmän naisia johtopaikoille ja lisätä tietoa naisten urakehityksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Kirjaa varten on haastateltu pariakymmentä suomalaista naista. Haastateltavat ovat eri-ikäisiä, johtavassa asemassa olevia naisia EU:n, valtakunnan ja kuntatason politiikasta, valtion, maakuntien, kuntien ja EU:n hallinnosta, tieteen, kirkon, talouselämän, edunvalvonnan, yritysmaailman, median ja järjestöjen piiristä. Vanhin heistä on 93-vuotias ja nuorin 22-vuotias. He kaikki toteavat, että valta pitää ottaa. Siitä voi joutua taistelemaan, mutta se on sen arvoista, jos se on Sinun juttusi.

Kirjan voi ladata täältä.
Nidotun painoksen voi tilata keskusliiton toimistolta hintaan 10€ + postikulut.
Tilaukset: toimisto(at)naisjarjestot.fi / p. 050 388 8868.


NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON 100V-JUHLAKIRJA

Juhlakirja kokoaa 2011 vietetyn 100v-juhlavuotemme tärkeimmät tapahtumat.

Kirjan voi ladata täältä.


100 VUOTTA NAISTEN ELÄMÄÄ JA TEKOJA-NÄYTTELYKIRJA

Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisasiaa ajava Naisjärjestöjen Keskusliitto perustettiin vuonna 1911 ja satavuotista taivalta juhlittiin vuonna 2011. Juhlavuoden kunniaksi pidetyssä 100 vuotta naisten elämää ja tekoja -juhlanäyttelyssä muistutettiin, että naisjärjestöjen sinnikäs työ on johtanut moniin yhteiskunnallisiin uudistuksiin, kuten naisten äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen, äidin ja lapsen hyvinvoinnin turvaamiseen sekä naisten koulutuksen ja uramahdollisuuksien avautumiseen.

Upean näyttelykirjasen voi ladata täältä.
Nidotun painoksen voi tilata keskusliiton toimistolta hintaan 5€ + postikulut.
Tilaukset: toimisto(at)naisjarjestot.fi / p. 050 388 8868.


SUOMALAISTEN KANSALAISJÄRJESTÖJEN PEKING + 15 RINNAKKAISRAPORTTI

Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 15 vuotta Pekingissä vuonna 1995 pidetystä YK:n neljännestä maailmankonferenssista naisten aseman edistämiseksi. Oikeusnotaari Marjo Rantala ryhtyi syyskuussa Naisjärjestöjen Keskusliiton antamana toimeksiantona koordinoimaan Suomen kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraporttia. Hanke käynnistyi NJKL:n jäsen- ja yhteistyöjärjestöille lähetetyllä kyselyllä sekä tapaamisella.

Syyskuusa 2010 julkaistuun raporttiin tuottivat kirjallista materiaalia seuraavat järjestöt: Amnesty International Suomen Kokoomusnaiset ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naistenkartano ry, Naistoimittajat ry, NYTKIS ry, Seta ry, Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, Suomen Naisyhdistys ry, UNIFEM Finland ry, Väestöliitto ry ja Zonta International Piiri 20.  

Lataa raportti pdf-tiedostona
Raportti on saatavilla myös nidottuna kirjasena hintaan 15€ + toimituskulut.
Tilaukset: toimisto(at)naisjarjestot.fi tai toimistolta 09 494 217
Englanninkielinen versio
Beijing plus 15 NGO parallel Report on the Implementation of the Beijing Platform of Action in Finland during 2005-2010
Download the report in PDF


100 VUOTTA NAISTEN ÄÄNIÄ JA TOIMINTAA -NÄYTTELYESITE

Naisjärjestöjen Keskusliiton näyttely 100 vuotta Naisten ääniä ja toimintaa oli esillä Helsingissä Jugendsalissa 6.9.-15.10.2006.

Lataa näyttelyesite suomeksi
Download the brochure in English


TASA-ARVOVIIVOITIN

Juhlistaakseen sata vuotta täyttäneitä naisten täysiä poliittisia oikeuksia sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton 95-vuotista taivalta, Naisjärjestöjen Keskusliitto teki vuonna 2006 yhteistyössä opetushallituksen ja Stora Enson kanssa viivoittimen, johon on kirjattu koululaisten ja tasa-arvon kannalta tärkeitä vuosilukuja. Viivoitin lähetettiin kaikille n. 60.000 suomenkieliselle ja n. 5.000 ruotsinkieliselle peruskoulun viidesluokkalaiselle tai yhdysluokkalaiselle.

Lataa tasa-arvoviivoitin
Lataa liite pdf-tiedostona 
Jämställdhetslinjal på svenska
Tillägg på svenska