Sisältöön »
 

Tue työtä naisten oikeuksien puolesta

Tue työtä naisten oikeuksien puolesta

 

Lahjoita

 

Mitä

Naisjärjestöjen Keskusliitto on edistänyt naisten asemaa, sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia vuodesta 1911 lähtien.

 

Miksi

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä! Tasa-arvon toteutuminen vaatii jatkuvaa työtä ja aktiivisia toimia.

 

Lahjoita

Kerätyt varat käytetään vaikuttamistoimintaan sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi. Pienikin summa on iso tasa-arvoteko!

 

Lahjoita »

 
 
 

Lahjoituksella voit tukea sinulle merkityksellisiä asioita. Naisjärjestöjen Keskusliiton lahjoituksina saamat varat käytetään naisten aseman ja oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseen Suomessa. Yleishyödyllisenä toimijana Naisjärjestöjen Keskusliitto ei maksa veroa saamistaan lahjoituksista, joten lahjoituksesi tukee työtämme lyhentämättömänä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä naisten aseman ja oikeuksien puolesta vuodesta 1911 saakka. Jatkamme Suomen historian vaikuttajanaisten työtä. Nykyään Keskusliittoon kuuluu 60 jäsenjärjestöä, joissa on yli 400 000 jäsentä. Lisätietoja Naisjärjestöjen Keskusliiton arvoista, visiosta ja toimintalinjauksista löytyy täältä. Liiton kannanottoihin voi tutustua täällä.

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintaa voi tukea kertalahjoituksen lisäksi myös testamenttilahjoituksella.
Lisätietoja testamenttilahjoituksen tekemisestä antaa pääsihteeri Terhi Heinilä
terhi.heinila [at] naisjarjestot.fi, 040 530 5544

Kerätyt varat kohdistetaan Naisjärjestöt ry:n toimintaperiaatteiden mukaiseen viestintä- ja vaikuttamistyöhön, jossa jaetaan tietoa sukupuolten tasa-arvon tilanteesta ja hyvistä käytännöistä tasa-arvon edistämiseksi. Varoja voidaan käyttää myös kaikille avoimien tasa-arvotapahtumien, kuten seminaarien järjestämisestä aiheutuvien kustannuksien kattamiseen. Varoja voidaan käyttää työvoimakustannuksiin siltä osin, kuin kulut palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

Rahankeräyslupa
RA/2019/1095