Sisältöön »
 

Tasa-arvon
takapakki on
pysäytettävä

Tasa-arvon
takapakki on
pysäytettävä

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto –Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (eng. National Council of Women of Finland)

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö

Liiton tavoite on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa. Se pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan.

Liitto koordinoi ja tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja huoltaa jatkuvasti kasvavaa naisjärjestöjen verkostoa. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaksikielinen.

Liitto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja tarjoaa asiantuntijoita lainvalmistelutyöhön.

Liittoa johtaa jäsenjärjestöjen edustajien valitsema 13-jäseninen hallitus apunaan useita toimikuntia ja työryhmiä. Vakituisesti liiton toimistossa Helsingissä työskentelevät pääsihteeri, järjestöpäällikkö sekä viestinnän suunnittelija.

Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityiset sää­tiöt ja rahastot sekä jäsenjärjestöt.

 

Liity mukaan

 
 
 

Organisaatio ja hallitus

Ylin päätäntävalta Naisjärjestöjen Keskusliitossa on vuosikokouksella. Jokaisella 60 jäsenjärjestöllä on kokousedustajapaikkoja yhdestä viiteen – suhteessa omaan jäsenmääräänsä.

Vuosikokouksessa valitaan Naisjärjestöjen Keskusliitolle hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Hallituksen päätöksenteon apuna on erilaisia toimikuntia. Toimikuntien puheenjohtajina toimivat Keskusliiton hallituksen jäsenet, mutta jäseniä voivat olla myös hallituksen ulkopuoliset jäsenjärjestöjen edustajat.

 
 
 

Puheenjohtaja

 

Eva Biaudet

Eva Biaudet

Svenska Kvinnoförbundet rf & Finlands svenska Marthaförbund rf
eva.biaudet(at)eduskunta.fi

 

Hallituksen jäsenet

 

Satu Keiski-Toni

Satu Keiski-Toni

Varapuheenjohtaja
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry

Riikka Vacker

Riikka Vacker

Varapuheenjohtaja
Marttaliitto ry

Helena Aaltonen

Helena Aaltonen

Suomen Keskustanaiset ry

Larisa Arminen

Larisa Arminen

Kokoomuksen Naisten
Liitto ry

Nina Hahtela

Nina Hahtela

Suomen
sairaanhoitajaliitto ry

Tiina Hedrén

Tiina Hedrén

Kuurojen Liitto ry

Annica Moore

Annica Moore

Mothers in Business ry

Bahar Mozaffari

Bahar Mozaffari

Monika-Naiset Liitto ry

Päivi Nikkilä

Päivi Nikkilä

Naistoimittajat ry

Marja Pihnala

Marja Pihnala

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Tuula Pohjola

Tuula Pohjola

Soroptimist International Finland ry

Sonja Raunio

Sonja Raunio

Tunne Rintasi ry

 
 

Vuosikokoukset

Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen vuosikokous ja keskustelutilaisuus Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina järjestetään maanantaina 19.11.2018 Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa, Espoossa (Otaniementie 9, K-kerros). Keskusliiton vuosikokous ja keskustelutilaisuus toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Voit ilmoittautua vuosikokoukseen ja keskustelutilaisuuteen 11.11.2018 mennessä.

Kokous on vaalikokous, jossa valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2019 – 2021 sekä hallituksen puheenjohtaja toimikaudelle 2019-2021. Lisäksi kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat sekä muissa asioissa muutokset jäsenkunnassa, liiton hallitusohjelmatavoitteet ja vuosikokouksen julkilausuma, joka toimitetaan jäsenjärjestöille ennen kokousta. Hallitus esittää vaalivaliokunnan asettamista valmistelemaan vuosikokouksen henkilövalintoja vuodelle 2019. Jäsenjärjestöjä pyydetään nimeämään kokouksessa ehdokkaita vaalivaliokunnan jäseniksi. Vaalivaliokunnan ohjeistuksen mukaan vaalivaliokunnan ohjeellinen koko on koollekutsuja ja neljä jäsentä.

Vuosikokousposti on lähetetty jäsenjärjestöille 5.11.2018.

Lämpimästi tervetuloa!
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Liitteet

Ehdokkaat Naisjärjestöjen Keskusliiton
vuosikokouksen vaaleissa 2018

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 19.11.2018 kello 17 alkaen valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 sekä neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 erovuoroisten tilalle. Nyt voit perehtyä liiton jäsenjärjestöjen asettamiin ehdokkaisiin sekä heidän vastauksiinsa.

Hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN TÄÄLLÄ!