Sisältöön »
 

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON
JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET

EDUSTUS MUISSA JÄRJESTÖISSÄ

EDUSTUKSET TOIMIKUNNISSA JA NEUVOTTELUKUNNISSA

Tasa-arvoasian neuvottelukunta (TANE)

Naisjärjestöjen Keskusliitolla on pysyvä asiantuntijajäsenyys sekä edustajia TANEn eri jaostoissa ja työryhmissä

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta (MONK)

Suomi 100 -valtuuskunta

TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOT