Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

Tasa-arvoteot jatkuvat – Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019
#tasaarvoteot

Tule tekemään lisää tasa-arvotekoja!

Suomen 100-vuotisjuhlaan liittyi hanke 100 tasa-arvotekoa. Siihen osallistui kymmeniä eri toimijoita ja laaja joukko ihmisiä ympäri Suomea. Hankkeen aikana tehtiin satoja tasa-arvotekoja.

Kaikilla teoilla oli sama tavoite: ne lisäävät tasa-arvoa ja parantavat naisten asemaa yhteiskunnassa.

Nyt tasa-arvoteot jatkuvat. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 on hanke, jonka tavoite on lisätä tietoa tasa-arvosta ja lisätä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Toiminta perustuu samaan malliin kuin vuonna 2017: jokainen voi olla mukana tekemässä tekoja tasa-arvon puolesta!

Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.  


Tasa-arvo on Suomen vahvuus

Tasa-arvo on suomalaisille perusarvo ja yhteiskunnan vahvuus.

Tasa-arvolla on Suomessa pitkät perinteet. Naisia valittiin kansanedustajiksi Suomen eduskuntaan jo yli 100 vuotta sitten, ensimmäisenä maailmassa. Suomen saavutukset tasa-arvon hyväksi tunnetaan ympäri maailmaa.


Millainen on tasa-arvoteko?

Tasa-arvoteko on asia, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvoteko voi olla iso tai pieni, se voi olla paikallinen tai se voi kattaa koko Suomen. Tasa-arvoteon täytyy kuitenkin muuttaa asioita niin, että tasa-arvo lisääntyy.

Tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi tutkimus, koulutus, tapahtuma, taideteos tai verkkopalvelu. Tasa-arvotekojen aiheita ovat olleet koulutus ja työelämä, monikulttuurinen yhteiskunta, naisiin kohdistuva väkivalta ja liikunta.

 

Miksi tasa-arvoteot ovat tärkeitä?

On tärkeää, että kaikki suomalaiset ovat yhtä arvokkaita yhteiskunnan jäseniä, nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme, että jokainen voi luottaa siihen, että kaikkien sukupuolten on hyvä elää Suomessa.

Tasa-arvoteot ovat myös esimerkkejä muille siitä, miten tasa-arvoa voi kehittää yhteiskunnassa.

 

Esimerkkejä tasa-arvoteoista:

  • tuetaan isiä, jotka haluavat jäädä töistä isyysvapaalle
  • kerrotaan työpaikoilla avoimesti, kuinka paljon eri työntekijät saavat palkkaa
  • autetaan maahanmuuttajanaisia asioissa, joissa he tarvitsevat tukea
  • tehdään tasa-arvosuunnitelma työpaikalla, koulussa tai järjestössä
  • valitaan nainen tehtävään, jossa on enemmän miehiä, tai päinvastoin
  • tehdään teatteriesitys tai muu tapahtuma, joka lisää tasa-arvoa
  • parannetaan seksuaalivähemmistöjen asemaa
  • rohkaistaan naisia töihin, joissa on enemmän miehiä, tai päinvastoin.

 

Näin pääset mukaan
Suunnitelkaa tasa-arvoteko ja hankkikaa rahoitus sitä varten. Voitte pyytää apua ja neuvoja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeelta. Tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus ovat teon tekijän vastuulla.

Ilmoittakaa tasa-arvotekonne Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeelle. Jos teko hyväksytään mukaan, siitä kerrotaan hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Näin erilaiset yhteisöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja saada sille julkisuutta.

Tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi yritykset, kaupungit ja valtion hallinto, järjestöt, koulut tai työpaikat.

Tule mukaan, tehdään yhdessä Suomesta tasa-arvoisempi!


 
 
 
 
login Synergia Foxy