Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

#jämställdhetsgärningar: Jämställdhetsgärningar ger förändring (2018–2019)  

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring 2018–2019 bygger på resultaten och nätverken från projektet 100 jämställdhetsgärningar. Målet med projektet är att fördjupa och sprida de jämställdhetsgärningar som redan gjorts och att därmed i samarbete med olika parter främja kvinnors rättigheter och jämställdheten i det finländska samhället. Projektet leds av Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden. Projektet understöds av undervisnings- och kulturministeriet.  

Jämställdhet är en av det finländska samhällets styrkor. Projektet 100 jämställdhetsgärningar, som Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen förjämställdhetsärenden ordnade 2016–2017, firade Finlands 100-åriga självständighet genom att öka jämställdheten via konkreta gärningar. Organisationer runt om i Finland gjorde hundratals jämställdhetsgärningar. Projektet gav en helt ny arbetsmetod och ett nytt nätverk för jämställdhetsarbetet. Projektet hade 38 samarbetspartner och en hederskommitté med påverkare från olika branscher, ledd av president Tarja Halonen

Inom projektet ordnades ett stort antal tillställningar som samlade hundratals deltagare. Jämställdhetsgärningarna lyftes fram aktivt på projektets webbplats, i nyhetsbrev och i sociala medier och fick därtill stor synlighet i offentligheten. Därmed resulterade jämställdhetsgärningarna i synlighet för jämställdhetsarbetet och väckte debatt om jämställdheten i Finland idag. Det har önskats att arbetet med jämställdhetsgärningarna ska fortsätta även efter jubileumsåret för självständigheten och därför har vi startat det här projektet.

Arbetet inom projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring följs av ett högklassigt forum, vars medlemmar bidrar med sitt eget engagemang och sin sakkunskap och därmed främjarj ämställdheten i Finland.


Konkreta gärningar

Med jämställdhetsgärningar avses konkreta åtgärder för att öka jämställdheten i det finländska samhället. Det har gjorts en mångfald olika jämställdhetsgärningar. Särskilt framträdande teman har varit utbildning och arbetsliv, mångkulturellt arbete, våld mot kvinnor samt motion och idrott. Olika exempel på jämställdhetsgärningar som gjorts är undersökningar och utredningar, kampanjer, utbildnings- och mentorprogram, evenemang, konst, turnéer och webbtjänster. 

Tanken är att jämställdhetsgärningarna ska fungera som god praxis och förebild för allt fler organisationer. De som gjort gärningar uppmuntras att skapa nätverk, föra dialog och dela med sig av sina kunskaper. Jämställdhetsgärningar har gjorts av till exempel företag, städer, statliga inrättningar, organisationer, läroanstalter, massmedier och arbetsmarknadsorganisationer. Ta del av gärningarna och kom med! 

I praktiken kan en jämställdhetsgärning vara till exempel att stödja användningen av faderskapsledigheter, främja öppenhet i fråga om löner, beakta invandrarkvinnors specialbehov eller göra upp en operativ jämställdhetsplan. Gärningenkan vara stor och nationell eller liten och lokal, huvudsaken är att resultatet ökar jämställdheten.

Varje organisation som gör en jämställdhetsgärning ansvarar själv för planeringen, genomförandet och finansieringen av den. Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring erbjuder planeringsstöd och rådgivning i mån av möjlighet. Varje jämställdhetsgärning som tas med i projektet beskrivs på projektets webbplats och i sociala medier. Projektet ger olika slags organisationer möjlighet att både utveckla sin verksamhet och få erkännande för den. Samtidigt utgör gärningarna uppmuntrande exempel och sprider god praxis i hela samhället. 

Utmana din organisation och var med och skapa ett mer jämställt Finland!


 
 
 
 
login Synergia Foxy