Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

Yleisiä vinkkejä

Tempaukset ja kampanjat

Erilaiset tempaukset ja kampanjat ovat näkyvä keino herättää keskustelua sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä ongelmista. Esimerkiksi haastekampanjan avulla voi kutsua eri toimijoita mukaan tasa-arvon edistämiseen näiden omassa toimintaympäristössä.

Viestintä

Organisaatio tai yhteisö voi päättää viestiä entistä enemmän esimerkiksi tasa-arvoa koskevasta tutkimustiedosta, parantaa tasa-arvotiedon näkyvyyttä tai muilla keinoin nostaa tasa-arvoa aktiivisesti esiin. Myös kielen sukupuolittuneisiin rakenteisiin on hyvä kiinnittää huomiota.

Organisaatiot ovat erilaisia sekä tavoitteiltaan, toimintatavoiltaan että tarkoitukseltaan. Pohtikaa, miten ja mistä näkökulmasta tasa-arvosta voisi parhaiten viestiä teidän organisaatiossanne niin, että asiasta tulisi ihmisille tärkeä.

Verkostot ja ryhmät

Verkostot ja ryhmät tarjoavat monia mahdollisuuksia: ne voivat toimia vertaistukena erilaisille ihmisryhmille ja auttaa esimerkiksi kotoutumisessa, kielenoppimisessa tai urakehityksessä.

Pohtikaa, millaista toimintaa haluaisitte järjestää ja kenelle. Millainen toiminta palvelisi kohderyhmää parhaiten? Voisiko toimintaa toteuttaa tarvittaessa yhteistyössä jonkin muun organisaation kanssa?

Selvitykset ja kyselyt

Erilaiset selvitykset ja kyselyt ovat usein hyvä keino saada tietoa siitä, miten ihmiset kokevat yhteiskunnan, yhteisön tai organisaation tasa-arvon toteutuvan arjessaan. Tulokset auttavat suuntaamaan ja kehittämään toimintaa jatkossa entistä paremmaksi.

Miettikää, mistä tasa-arvon toteutumiseen liittyvästä asiasta haluaisitte tai tarvitsisitte lisää tietoa. Voisiko selvitys tai kysely toimia tiedonkeruun välineenä?

Koulutukset ja seminaarit

Koulutus tai seminaari voi käsitellä esimerkiksi niitä tasa-arvohaasteita, jotka liittyvät kyseisen organisaation toimialaan tai toimintaan.

Voitte miettiä, mitkä tasa-arvokysymykset ovat erityisen ajankohtaisia yhteiskunnassa juuri nyt. Löytyisikö niistä kytköstä teidän toimintaympäristöönne?

Muut tapahtumat

Tasa-arvoa lisäävien tapahtumien järjestämisessä on lukemattomia mahdollisuuksia, joita eri toimijat voivat hyödyntää: työpajoja, keskustelukahviloita, taidenäyttelyitä, tyttöjen- ja naistenryhmiä…

Pohtikaa, millaisen tapahtuman haluaisitte järjestää, kenelle tapahtuma on suunnattu ja mikä on sen tavoite. Miettikää myös, voisiko tapahtuman järjestää säännöllisesti. Näin tasa-arvotyön tulokset olisivat entistä kestävämpiä.

 
 
 
 
login Synergia Foxy