Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

Media

Sukupuolijakauman seuraaminen uutisissa

Media ohjaa ihmisten asenteita ja mielikuvia monella tavalla. Merkitystä on muun muassa sillä, ketä haastateltavat ovat ja kuka saa toimia asiantuntijaroolissa. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista uutissisällössä voi seurata sekä määrällisesti että rooleittain. Urheilujournalismissa tilannetta voi seurata myös lajeittain.

  • Tarkastelkaa, hyödynnättekö tasapuolisesti nais- ja miesasiantuntijoita ja -haastateltavia. Entä saavatko nais- ja miesvaltaiset urheilulajit tasapuolisesti palstatilaa tai ruutuaikaa?
  • Pohtikaa, miten mahdollisesti epätasa-arvoista tilannetta voisi pyrkiä aktiivisesti muuttamaan.

Tasa-arvoa edistävä kielenkäyttö

Näkyvyyden ja asiasisältöjen lisäksi myös sanavalinnat vaikuttavat ihmisten ajatuksiin ja asenteisiin. Tasa-arvoa edistävä kieli voi tarkoittaa esimerkiksi tarpeettomasti sukupuolittavista virka- ja työnimikkeistä luopumista.

Tasa-arvoaiheiden esiin nostaminen

Myös tasa-arvoteemojen esillä pitäminen eri medioissa on tasa-arvon edistämistä. Jokainen juttu on potentiaalinen tasa-arvoteko!

 
 
 
 
login Synergia Foxy