Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

Liikunta ja urheilu

Aliedustettujen ryhmien huomioiminen pelaamisessa, valmennuksessa ja johtamisessa

Osa lajeista on vahvasti yhden sukupuolen suosiossa, mihin vaikuttavat esimerkiksi lajeihin liittyvät sukupuolistereotypiat. Lisäksi naiset ovat aliedustettuja miehiin nähden sekä urheilun johtotehtävissä että valmennuksessa.

Vinkkejä ja pohdittavaa:

  • Päättäkää, mikä on tavoitteenne ja millä mittarilla voisitte seurata tavoitteen saavuttamista.
  • Pohtikaa, voisiko valitun tavoitteen saavuttamisessa hyödyntää esimerkiksi koulutuksia, mentorointiohjelmia tai seminaareja.
  • Miettikää, miten harrastamisen voisi tehdä entistä helpommaksi myös niiden sukupuolten kannalta, jotka ovat lajissa vähemmistöä. Esimerkiksi tyttöverkoston luominen poikavoittoisen lajin sisällä voi lisätä harrastajien motivaatiota ja kiinnittymistä lajiin, ja päinvastoin.
  • Pohtikaa, miten otatte sukupuolivähemmistöjen edustajat huomioon toiminnassanne. Huomioivatko toiminta ja toimintaympäristö aidosti kaikki sukupuolet?

Kyselyt ja selvitykset

Kyselyn avulla voidaan selvittää, miten lajiliiton, seuran tai muun tahon toimijat kokevat sen tasa-arvon toteutuvan. Tulosten pohjalta voidaan tarvittaessa ryhtyä kohdennettuihin jatkotoimenpiteisiin tasa-arvon edistämiseksi.

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arvioinnin eli suvauksen avulla voidaan selvittää vaikkapa sitä, jakautuuko kunnan seuratuki tasapuolisesti eri sukupuolten kesken tai millainen on kunnan liikuntapaikkajakauma eri sukupuolten suosimien harrastusten näkökulmasta. Suvaus tekee toiminnasta sekä entistä läpinäkyvämpää että vaikuttavampaa. Se auttaa kohdentamaan resursseja jatkossa sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lisätietoa suvauksen toteuttamisesta on esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Kohdennetut liikuntaryhmät

Kun tavoite on lisätä jonkin sukupuolen tai muun ryhmän määrää lajin harrastajissa, voidaan järjestää kyseiselle kohderyhmälle suunnattuja kokeilukertoja. Tämä madaltaa kynnystä tutustua uuteen lajiin, auttaa löytämään harrastajajoukosta itselle sopivan viiteryhmän ja näin tukee harrastukseen kiinnittymistä entistä paremmin.

Matalankynnyksen maksuton tai edullinen ryhmäliikunta voi edistää erilaisten ihmisryhmien hyvinvointia tai esimerkiksi maahanmuuttajanaisten kotoutumista.

Tasa-arvoa edistävän oppaan laatiminen

Erityisesti käytännönläheisiä vinkkejä tarjoavat oppaat on helppo omaksua osaksi jokapäiväistä toimintaa. Jotta oppaasta tulee osa toimijoiden arkea, on tärkeää, että toimijat tietävät oppaan olemassaolosta ja sitoutuvat sen tavoitteisiin. Sen jalkauttamisessa voidaan hyödyntää luentoja ja koulutuksia. Oppaan suunnittelussa kannattaa pyytää neuvoja ammattilaiselta.

Tasa-arvon tunnustuspalkinto

Tunnustuspalkinto motivoi seuroja, joukkueita ja yksilöitä edistämään tasa-arvoa toiminnassaan. Palkinto voidaan jakaa tasa-arvon edistämisessä ansioituneelle taholle esimerkiksi vuosittain, ja sen voi perustaa vaikkapa kunta tai lajiliitto.

Tasa-arvoa edistävä kielenkäyttö

Käytetty sanasto ja lajiin liittyvät mielikuvat voivat vaikuttaa siihen, kokeeko jokin väestöryhmä tietyn lajin omakseen. Jos lajin perinteisiin liittyy esimerkiksi tarpeettomasti sukupuolittavaa kielenkäyttöä, voidaan miettiä, millä tavoin käytettyä termistöä tai puhetapoja voisi uudistaa.

 
 
 
 
login Synergia Foxy