Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

Kunnat ja kaupungit

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arvioinnin eli suvauksen avulla voidaan selvittää esimerkiksi sitä, jakautuuko kunnan seuratuki tasapuolisesti eri sukupuolten kesken tai millainen on kunnan liikuntapaikkajakauma eri sukupuolten suosimien harrastusten näkökulmasta.

Suvaus voidaan kohdistaa käytännössä kaikille kunnan toimialoille kulttuurista talouteen. Suvaus tekee toiminnasta sekä entistä läpinäkyvämpää että vaikuttavampaa. Se auttaa kohdentamaan resursseja jatkossa sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lisätietoa suvauksen toteuttamisesta on esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Selvitykset ja kyselyt

Kyselyllä saadaan tietoa siitä, miten asukkaat kokevat kotikuntansa tasa-arvon toteutuvan. Kyselystä saatavaa tietoa voi hyödyntää jatkossa kätevästi esimerkiksi kunnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisessa.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja on sitoumus sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa. Allekirjoittamalla peruskirjan kunta tai kaupunki sitoutuu laatimaan tasa-arvon toimintasuunnitelman tai täydentämään olemassa olevaa suunnitelmaa peruskirjan avulla. Esimerkiksi Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja maakunnat hyväksyisivät peruskirjan osaksi toimintaansa.

Laatikaa suunnitelma, jossa määritellään se, kenen vastuulla peruskirjassa määriteltyjen toimien toteuttaminen on ja millä aikataululla toimet toteutetaan.

Kun olette allekirjoittaneet tasa-arvon peruskirjan, haastakaa naapuri- tai ystävyyskuntanne tekemään samoin!

Tiedontuotannon vahvistaminen

Eriarvoisuuteen puuttuminen on helpompaa ja tehostuu, kun asioista on olemassa selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa. Käytännössä tiedontuotannon vahvistaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tasa-arvon edistämisen kannalta olennaiset tiedot ja tilastot kootaan yhteen julkaisuun sekä tiedotetaan niistä mahdollisimman laajasti.

Tasa-arvopalkinnon perustaminen

Palkinto esimerkillisestä ja konkreettisesta tasa-arvotyöstä motivoi työyhteisöjä ja muita kunnan toimijoita panostamaan tasa-arvon edistämiseen omassa työympäristössään. Palkinto voi olla vaikkapa kehittämisrahaa, ja se voidaan jakaa tasa-arvon edistämisessä ansioituneelle yhteisölle tai yksilölle esimerkiksi vuosittain.

 
 
 
 
login Synergia Foxy