Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

#tasaarvoteot: Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeen toiminta pohjautuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuloksille ja verkostoille. Hankkeen tavoitteena on syventää ja monistaa tehtyjä tasa-arvotekoja ja siten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Sukupuolten tasa-arvo kuuluu suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä lisäämällä tasa-arvoa konkreettisin teoin. Vuosina 2016-2017 erilaiset organisaatiot eri puolilla Suomea tekivät yhteensä satoja tasa-arvotekoja. Hanke loi kokonaan uudenlaisen työtavan ja verkoston tasa-arvotyölle. Hankkeella oli 38 kumppanitahoa ja eri alojen vaikuttajista koostunut, presidentti Tarja Halosen johtama kunniatoimikunta. Hankkeen lukuisat tilaisuudet kokosivat satoja osallistujia ja tasa-arvoteoista viestittiin aktiivisesti verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi teot olivat usein esillä julkisuudessa. Siten tasa-arvoteot toivat näkyvyyttä tasa-arvotyölle ja loivat keskustelua tasa-arvon tilasta Suomessa. Työn tasa-arvotekojen parissa on toivottu jatkuvan myös itsenäisyyden juhlavuoden jälkeen ja siitä tässä hankkeessa on kyse.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka jäsenet omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.


Konkreettisia tekoja

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtyjen tasa-arvotekojen kirjo on laaja. Teemoina erityisen näkyviä ovat olleet koulutus ja työelämä, monikulttuurinen toiminta, naisiin kohdistuva väkivalta ja liikunta. Erilaisista tekotyypeistä mukana on ollut esimerkiksi tutkimuksia ja selvityksiä, kampanjoita, koulutus- ja mentorointiohjelmia, tapahtumia ja tilaisuuksia, taidetta, kiertueita ja verkkopalveluita. 

Tasa-arvotekojen toivotaan toimivan hyvinä käytänteinä ja esimerkkeinä yhä uusille organisaatioille. Tekojen tekijöitä kannustetaan verkostoitumiseen, dialogiin ja osaamisen jakamiseen. Tasa-arvotekoja ovat tehneet esimerkiksi yritykset, kaupungit, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt. Tutustu tekoihin ja tule mukaan! 

Käytännössä tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi isyysvapaiden käytön tukemista, palkkojen avoimuuden edistämistä, maahanmuuttajanaisten erityistarpeiden huomioimista tai tasa-arvosuunnitelman luominen. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, kunhan lopputulos lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus on teon tekijän vastuulla. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea mahdollisuuksien mukaan. Kustakin hankkeeseen hyväksytystä tasa-arvoteosta tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla. Hanke tarjoaakin erilaisille yhteisöille mahdollisuuden sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Samalla teot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvien käytäntöjen jakajina koko yhteiskunnassa. 

Haasta yhteisösi ja ole mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea!

 
 
 
 
login Synergia Foxy