Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 
 

Ajankohtaista

21.12.2016

Lämmin kiitos osallistumisesta 100 tasa-arvotekoa starttitilaisuuteen!

Lämmin kiitos osallistumisestanne 100 tasa-arvotekoa –starttitilaisuuden 16.12.2016 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Meillä oli ilo saada lähes 400 osallistujaa ja upeita esiintyjiä. Kiitos upeasta tunnelmasta, jota olitte luomassa!

Starttitapahtumaan mennessä saimme yli 40 tasa-arvotekoa julkaistua sivuillamme ja suurin osa esittäytyi starttitapahtumassa. Lähetämme tammikuun uutiskirjeessä tietoa uusista tasa-arvoteoista ja starttitapahtumasta sekä tasa-arvonäyttelyyn osallistuneista. 100 tasa-arvotekoa -hankkeen starttitilaisuuden ohjelma, puheet ja tallenteet löytyvät täältä.

Haluamme toivottaa rauhallista ja hyvää joulun aikaa! Juhlitaan ensi vuonna 100 vuotiasta Suomea tasa-arvoa nostaen!

Lue lisää »


16.12.2016

Helsinki haastaa Suomen kunnat tasa-arvotalkoisiin

Helsinki julkaisee Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kaupungin 100 tasa-arvotekoa ja yhtenä uutena tasa-arvotekona haastaa kaikki Suomen kunnat mukaan aktiivisiin toimiin tasa-arvon edistämiseksi.

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen esitti Suomen kunnille lähetettävän haasteen 100 tasa-arvotekoa -starttitilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla tänään perjantaina.

Lue lisää »


16.12.2016

Ylen tasa-arvotekona tasa-arvoisempaa urheilujournalismia

Yle osallistuu mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tekemällä laajan kartoituksen urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta sen sisällöissä. Tulosten pohjalta Yle rakentaa suunnitelman toimenpiteistä tasa-arvon parantamiseksi urheilujournalismissa.

Lue lisää »


16.12.2016

Tervetuloa seuraamaan 100 tasa-arvotekoa -starttitilaisuuden ohjelmaa - nähtävissä myös Helsinki-kanavalla!

Tervetuloa sankoin joukoin mukaan 100 tasa-arvotekoa -starttitilaisuuteen perjantaina 16.12.2016 kello 13.15–16.15 Helsingin kaupungintalon juhlasaliin (osoite: Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki).
Luvassa on monipuolinen katsaus tasa-arvotekoihin – iloa, värikkyyttä ja mukaansa tempaavia kulttuuriesityksiä! Järjestäjinä Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tule juhlimaan tasa-arvoa osana Suomi 100 juhlavuotta!

Lue lisää »


16.12.2016

100 tasa-arvotekoa -hanke starttaa naisten ja tasa-arvon Suomi 100 -juhlavuoden!

TIEDOTE 16.12.2016
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Naisjärjestöjen Keskusliitto
#tasaarvo100 #suomi100

Lue lisää »


16.12.2016

IWF Finland osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen kansainvälisellä johtajuuskoulutuksella

International Women’s Forum (IWF) Finland ry:n toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisten naisten urakehitystä globaalissa taloudessa. Tasa-arvotekonaan IWF Finland tukee naisten urakehitystä tarjoamalla kansainvälisiä koulutusmahdollisuuksia naisille. Järjestö on muodostanut Suomeen verkoston, joka tarjoaa mahdollisuuden tavata maailmalla menestyneitä johtajanaisia.

Lue lisää »


15.12.2016

Kokoomusnaisten tasa-arvotekona työelämän tasa-arvoa tukeva perhevapaamalli

Kokoomuksen Naisten Liiton tavoitteena on perhevapaamalli, joka tukisi nykyistä paremmin työelämän tasa-arvoa, tasavertaista vanhemmuutta ja työllisyyttä. Mallin tulisi pystyä huomioimaan erilaisten perheiden tilanteet ja joustamaan niissä yksilöllisesti. Valinnanvapaus tulee luonnollisesti säilyttää perheillä.

Lue lisää »


15.12.2016

Ulkoministeriö haastaa edustustonsa ja yksikkönsä tasa-arvotekoihin

Ulkoministeriö osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen haastamalla edustustonsa ja yksikkönsä useisiin tasa-arvotekoihin. Ministerit Timo Soini ja Kai Mykkänen osallistuvat kampanjaan, samoin valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt ja apulaisosastopäälliköt. Myös edustustot ja ulkoministeriön osastot tekevät kukin vähintään yhden tasa-arvoteon. Teoilla tuodaan esiin tasa-arvon merkitys itsenäisen Suomen kehityksessä.

Lue lisää »


15.12.2016

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tasa-arvotekona uusi toimipiste Rovaniemellä

Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa jatkossa apua seksuaalirikosten kohteiksi joutuneille naisille ja tytöille myös Rovaniemellä. Näin yhä useammat pääsevät Tukinaisen palvelujen ja avun piiriin. Toimipisteen avaaminen Rovaniemelle edistää myös alueellista yhdenvertaisuutta.

Lue lisää »


15.12.2016

Vihreiden tasa-arvotekona joustava perhevapaamalli

Vihreät lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen 15.12.2016 julkistamallaan perhepolitiikkakokonaisuudella, joka lisää tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Mallissa perhevapaisiin lisätään joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja parannetaan vanhempien asemaa työelämässä.

Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Laadukas varhaiskasvatus on panostus lasten yhdenvertaisuuteen. Työmarkkinoiden tasa-arvon lisäämiseksi voidaan tehdä paljon.

Lue lisää »


15.12.2016

TASOVA-projektin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus tasa-arvoteoksi

AGORA:n (Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskuksen) TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen -projekti osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen toteuttamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksen. Aluekehityskysymyksiin painottuvalla koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Kaksivuotinen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Lue lisää »


15.12.2016

Tilastokeskus osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tasa-arvotiedon saatavuutta edistämällä

Tilastokeskuksen tasa-arvotekona on parantaa tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuutta ja näkyvyyttä. Tilastokeskus sitoutuu kehittämään erityisesti tasa-arvon teemasivuston tietosisältöjä ja sen ajantasaisuutta sekä tasa-arvotiedon löydettävyyttä. Tasa-arvoa koskevia tilastotietoja nostetaan enemmän esiin myös Tilastokeskuksen eri viestintäkanavien ja etenkin sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on tarjota tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta aiempaa helpommin ja kattavammin entistä laajemmalle yleisölle. Helposti löydettävä ja selkeä tieto tukee laajemmin työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Lue lisää »


14.12.2016

Mahla Films Oy:n tasa-arvotekona Heikoilla jäillä -dokumenttielokuva

Mahla Films Oy osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Heikoilla jäillä -dokumenttielokuvallaan. Dokumentti kertoo jääkiekkoa ja ringetteä maajoukkuetasolla pelaavasta Susanna Tapanista, joka ei menestyksestään huolimatta pysty elättämään itseään urheilulla. Dokumentti nostaa esiin kysymykset naisten joukkueurheilun arvostuksesta ja naisurheiluun liittyvistä ennakkoluuloista. Monet urheilun kuluttajista ovat ennakkoluuloisia naisten joukkueurheilua kohtaan. Tämä näkyy myös katsojaluvuissa, ruutuajassa, liittotasolta tulevassa rahallisessa panostuksessa sekä lajien saamassa vähäisessä sponsorirahassa. Naisten joukkuelajeihin ei samaistuta samalla tavalla kuin miesten vastaaviin. Sukupuolten epätasainen edustus mediassa estää hahmottamasta ongelmaa, eikä auta näkemään naisurheilijoita samanlaisina sankareina.

Lue lisää »


14.12.2016

Keksin Naisjohtajat esiin! -kampanja uudeksi tasa-arvoteoksi

Keksin Naisjohtajat esiin! -kampanja lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tekemällä numeron Suomen menestyneistä ja lujatahtoisista naisjohtajista. Mukana on vaikuttajia niin yritysmaailmasta, politiikasta kuin järjestökentältäkin. Naisjohtajat esiin! -kampanjaan mukaan pääsyn kriteeri on olla naisjohtaja, organisaation koolla tai uran pituudella ei ole väliä. Tärkeintä kampanjan järjestävälle Keksille on esitellä erilaisia naisjohtajia maanlaajuisesti. Keksillä on kunnianhimoinen tavoite saada kuvattua 365 naista 8.3.2017 mennessä.

Lue lisää »


14.12.2016

Monika-Naiset liitolta kaksi tasa-arvotekoa, toinen yhdessä Tunne rintasi ry:n kanssa

Monika-Naiset liitto ry lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen toteuttamalla verkkopalvelun väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille useilla eri kielillä. Lisäksi Monika-Naiset liitto yhdessä Tunne rintasi ry:n kanssa edistävät tasa-arvoista tiedonkulkua kääntämällä rintojen omatarkkailuohjeet mahdollisimman monelle eri kielelle.

Lue lisää »


14.12.2016

Itse tehty arki – Yhteisölliset taidetyöpajat Suomen Valkonauhaliiton tasa-arvoteoksi

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Itse tehty arki -hankkeella. Itse tehty arki on yhteisöllinen, kulttuurista tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistävä taidehanke, jossa eri-ikäiset ja monista lähtökohdista olevat ihmiset kokoontuvat ympäri Suomea luomaan taidetta kierrätysmateriaaleista. Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat yhteisöt (esim. hoivakodit, palvelutalot, vastaanottokeskukset, koulut) eri puolilla Suomea. Hanketta tukee Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää »


14.12.2016

Suomen NNKY-liiton tasa-arvoteko haastaa eri tahoja huomioimaan nuoret naiset päätöksentekijöinä

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna Suomen NNKY-liitto (Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liitto ry) haastaa naisjärjestöt sekä kaikki muut tahot ottamaan nuoret naiset huomioon päätöksentekijöinä ja kasvattamaan näin nuorten naisten johtajuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää »


13.12.2016

Suomen YK-liitto ja Globaalikeskus uusien tasa-arvotekojen tekijöiksi

Sekä Suomen YK-liitto että Globaalikeskus osallistuvat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen uusilla teoillaan! Suomen YK-liiton tasa-arvotekona on 'Suomalaisnaiset YK:ssa kautta aikojen' -valokuvanäyttely. Globaalikeskus lähtee mukaan hankkeeseen tekemällä yhdenvertaisuussuunnitelman toimistolleen tammikuussa 2017.

Lue lisää »


13.12.2016

Suomen Kätilöliiton tasa-arvoteko haastaa kunnat tarjoamaan ilmaista ehkäisyä

Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen haastamalla kaikki Suomen kunnat tarjoamaan ilmaisen ehkäisyn kuntalaisilleen, niin naisille kuin miehille. Kätilöliitto toimittaa haasteen jokaiselle 313 suomalaiselle kunnalle suoraan vuonna 2017 ja seuraa haasteen toteutumista sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillaan. Lisäksi Kätilöliitto pitää teemaa esillä läpi vuoden 2017.

Lue lisää »


12.12.2016

WOW - Women of the World Finland -festivaali mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen

Tampere-talo Oy, Feministinen ajatushautomo Hattu ja Suomen Lontoon Instituutti osallistuvat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen toteuttamalla WOW - Women of the World Finland -festivaalin Tampere-talossa 11.–12.3.2017. Festivaali juhlii tasa-arvoa ja tuo esiin naisten ja tyttöjen tekoja ja kokemuksia. Festivaalin keskeisin sanoma on vahvistaa ihmisten vapautta valita. Tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Tampere-talossa järjestetään myös Suuri tasa-arvon juhla 8.3.2017.

Lue lisää »


12.12.2016

Tyttöjen ja naisten syrjäytymistä ehkäisevä pilottihanke Suomen Lähetysseuran tasa-arvoteoksi

Suomen Lähetysseuran tasa-arvotekona on vuonna 2017 alkava pilottihanke Tansaniassa, jonka avulla syrjäytymisvaarassa olevat ja prostituutiota harjoittavat nuoret naiset saavat itse äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden muuttaa oman elämänsä. Syrjäytymistä estävä uusi hanke vähentää nuorten naisten ja tyttöjen prostituoiduksi joutumisen riskiä opastamalla heitä toisenlaisen toimeentulon piiriin. Se auttaa jo prostituutiolla itsensä elättävien pääsyä koulutukseen ja siten saamaan tuloja muualta.

Lue lisää »


02.12.2016

Työpaikkojen tasa-arvolähettiläät Akavan Erityisalojen tasa-arvotekona

Akavan Erityisalat osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen kannustamalla henkilöstöedustajia tasa-arvolähettiläiksi työpaikoille ja haastamalla työnantajia tasa-arvotyöhön. Tasa-arvolähettiläs -kampanjalla vahvistetaan Akavan Erityisalojen henkilöstöedustajien tasa-arvotoimintaa. Erityisellä kampanjalla haastetaan liiton ja henkilöstöedustajien yhteisvoimin sekä työnantajaa että jäseniä tasa-arvotyöhön. Vaikka tasa-arvon edistäminenkuuluu henkilöstöedustajan normaaliin toimenkuvaan, henkilöstöedustajina toimivat jäsenet ryhtyvät nyt työpaikkojensa tasa-arvolähettiläiksi.

Lue lisää »


01.12.2016

Tasa-arvotiedon keskus Minnan (THL) tasa-arvotekona tasa-arvopäivien siirtyminen maakuntiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) sijaitseva Tasa-arvotiedon keskus Minna aloitti vuonna 2015 valtakunnallisten tasa-arvopäivien perinteen Helsingissä. Vuodesta 2017 alkaen päiviä on tarkoitus järjestää säännöllisesti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ensimmäisenä tapahtumapaikkana on Kajaani lokakuussa 2017. Tavoitteena on luoda aidosti valtakunnallinen tasa-arvoalan kehittämisen tapahtuma, joka kokoaa yhteen toimijoita eri puolelta Suomea.

Tasa-arvopäivät ovat sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen tapahtuma, jota THL:n tasa-arvotiedon keskus järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa. Tasa-arvopäivät ovat vakiintuneet sukupuolten tasa-arvon parissa työskentelevien vuosittaiseksi päätapahtumaksi. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki tasa-arvosta kiinnostuneet!

Lue lisää »


28.11.2016

Tasa-arvovaje-hankkeen seminaari Plan F - parempaa talouspolitiikkaa tasa-arvoteoksi

Tasa-arvovaje järjestää seminaarin Plan F - parempaa talouspolitiikkaa 30.11.2016. Taloutta kriittisesti sukupuolinäkökulmasta tarkasteleva feministinen taloustiede tunnetaan maailmalla, mutta Suomessa alan monitieteinen tutkimus on toistaiseksi näkynyt vain vähän. Seminaari korjaa tilannetta ja rakentaa parempaa talouspolitiikkaa monialaisen tutkija- ja asiantuntijajoukon kanssa. Seminaarissa kuullaan kahta alan johtavaa asiantuntijaa Iso-Britanniasta: emeritaprofessori Diane Elsonia (Essex University) ja senior lecturer Jerome de Henauta (Open University).

Lue lisää »


25.11.2016

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n tasa-arvotekona anonyymin työnhaun kokeilu ja edistäminen

Sosialidemokraattiset Nuoret ry lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen järjestämällä anonyymin työnhaun kokeilun. Järjestö sitoutuu seuraavassa rekrytoinnissaan luomaan ja noudattamaan anonyymin työnhaun käytänteitä. Anonyymin työnhaun keinoin Sosialidemokraattiset Nuoret on mukana edistämässä työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Samalla järjestö haluaa kannustaa ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan mukaan toimintaansa.

Lue lisää »


18.11.2016

Suomen Akateemisten Naisten Liitto lähtee levittämään 100 tasa-arvotekoa -hankkeen konsepti-ideaa tasa-arvotekonaan

Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen levittämällä hankkeen konsepti-ideaa kansainvälisissä verkostoissaan. Lisäksi liitto järjestää teemasta ideointityöpajoja kansainvälisillä yhteistyöfoorumeillaan vuonna 2017. Kannustamalla konkreettisiin ja uusiin tasa-arvotekoihin Suomen Akateemisten Naisten Liitto pyrkii edistämään käytäntöjä, jotka lisäävät tasa-arvoa eurooppalaiseen korkeakoulutukseen sekä työelämään.

Lue lisää »


16.11.2016

KivaQ Oy Ab tasa-arvotekona KivaE-tasa-arvokysely työelämän tasa-arvosuunnitteluun!

KivaQ Oy Ab on kehittänyt uudenlaisen työkalun helpottamaan työelämän tasa-arvosuunnittelua. Yritys on tuomassa markkinoille uuden KivaE-tasa-arvokyselyn työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

KivaQ Oy Ab haluaa uuden kyselytyökalun avulla kannustaa kaiken kokoisia työpaikkoja julkisella ja yksityisellä sektorilla edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja laajemmin yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista työelämässä. Lopputuloksena on paitsi parempi työtyytyväisyys, myös entistä tuottavampi ja tuloksellisempi työ.

Lue lisää »


15.11.2016

100 tasa-arvotekoa marraskuun uutiskirje on ilmestynyt!

Arvoisat 100 tasa-arvotekoa -yhteistyökumppanit,

Meillä on iloisia uutisia! 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen on tullut runsaasti uusia tasa-arvotekositoumuksia ja olemme jälleen julkaisseet kuukauden aikana uusia tasa-arvotekoja verkkosivuillamme www.tasaarvo100.fi. Kiitos tasa-arvotekojen tekijöiden 100 tasa-arvotekoa voitti vuoden 2016 tasa-arvontekopalkinnon!

Hankkeen kunniatoimikunta on aloittanut toimintansa presidentti Tarja Halosen johdolla inspiroivassa kokouksessa. 100 tasa-arvotekoa starttitapahtuma järjestetään 16.12.2016 klo 14-16, johon voi ilmoittautua verkkosivuillamme sankoin joukoin 30.11. mennessä! Lämpimät terveiset myös hankkeen vetäjiltä, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet’lta ja TANEn puheenjohtaja Sari Raassinalta.

Lue lisää »


15.11.2016

Inbjudan till startevenemanget för projektet 100 jämställdhetsgärningar 16.12.2016

Bästa mottagare

Vi önskar er varmt välkomna till startevenemanget för projektet 100 jämställdhetsgärningar fredagen den 16 december 2016 kl. 14–16 i festsalen i Helsingfors stadshus (Norra esplanaden 11–13). På programmet står presentation av jämställdhetsgärningar, intressanta talare och kulturuppträdanden. Evenemanget ordnas av Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden i samarbete med Helsingfors stad.

Vi hoppas att ni har möjlighet att vara med under startevenemanget för vårt projekt och att ni deltar i projektet genom att göra en jämställdhetsgärning och därmed påverka såväl främjandet av jämställdhet som innehållet i programmet för Finlands jubileumsår. Anmälningar senast den 30 november 2016 på adressen www.tasaarvo100.fi.

Välkomna att inleda veckoslutet i gott sällskap och bli inspirerade av jämställdhetsgärningar.
Låt oss tillsammans se till att Finland 100 är ett jubileumsår också för jämställdhet och kvinnor!

Inbjudan


10.11.2016

Sairaanhoitajaliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhteisenä tasa-arvotekona omaishoitajien mentorointi

Seniorisairaanhoitajat toimivat omaishoitajien tukena Sairaanhoitajaliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton yhteisessä tasa-arvoteossa. Vuonna 2015 aloitettu toiminta laajenee nyt Kainuun alueelle Kajaaniin.

Mentoreina toimivat eläkkeellä olevat vapaaehtoiset Sairaanhoitajaliiton jäsenet ja mentoroitavina ovat Omaishoitajat ja läheiset -liiton paikallisyhdistyksen valitsemat ja tästä toimintamallista hyötyvät omaishoitajat. Toimintamalli on huolellisesti suunniteltu molempien järjestöjen yhteistyönä, mutta varsinaisia toimijoita ovat molempien järjestöjen alueelliset toimijat.

Lue lisää »


08.11.2016

100 tasa-arvotekoa -kunniatoimikunta aloittaa työnsä historiallisena päivänä

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke valmistautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen tekemällä tasa-arvotekoja. Hankkeelle on perustettu presidentti Tarja Halosen johtama kunniatoimikunta, joka kokoontui tänään ensimäistä kertaa.

”Voimme olla ylpeitä sadan vuoden saavutuksista naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen suhteen. Meidän on myös katsottava rohkeasti tasa-arvoiseen tulevaisuuteen ja jatkettava työtä tasa-arvon lisäämiseksi. Vietämme tänään historiallista päivää. Yhteen maailman vaikutusvaltaisimpaan tehtävään, Yhdysvaltain presidentiksi voi nousta ensimmäistä kertaa nainen. Jäämme jännityksellä odottamaan vaalin tulosta. Yksi lasikatto rikkoo toisen”, presidentti Halonen muistuttaa.

Lue lisää »


08.11.2016

100 tasa-arvotekoa kunniatoimikunnan jäsenet

100 tasa-arvotekoa -hankkeelle on perustettu presidentti Tarja Halosen johtama kunniatoimikunta, joka kokoontui ensimmäistä kertaa 8.11.2016. 100 tasa-arvohankkeen vastuutahot Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta järjestivät tilaisuuden Helsingin kaupungin kanssa, joka toimii hankkeen yhtenä pääkumppanina. Kunniatoimikunta koostuu 36 jäsenestä eri yhteiskunnan saroilta.

100 tasa-arvotekoa kunniatoimikunnan jäsenet


03.11.2016

Kutsu 100 tasa-arvotekoa -hankkeen starttitilaisuuteen

Lämpimästi tervetuloa 100 tasa-arvotekoa -hankkeen starttitilaisuuteen perjantaina 16.12.2016 klo 14-16 Helsingin kaupungintalon juhlasaliin (Pohjoisesplanadi 11-13)! Ilmoittautuminen starttitilaisuuteen etusivultamme.

Lue lisää »


31.10.2016

Sokkorekrytointi Suominen Oyj:n tasa-arvoteoksi

Maailmanlaajuisesti toimiva kuitukangasvalmistaja Suominen Oyj on lähtenyt mukaan 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen. Syrjinnän vastainen toiminta ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien varmistaminen ovat yksi Suomisen yritysvastuuagendan tärkeimmistä teemoista. Käytännön tasolla tasa-arvoisia mahdollisuuksia edistetään Suomisella muun muassa käyttämällä sokkorekrytointia ensisijaisena rekrytoinnin muotona. Käytäntö edistää monimuotoisuutta ja varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, jotka hakevat töihin Suomiseen. Periaatetta hyödynnetään kaikissa uusissa rekrytoinneissa – myös ylimmän johdon palkkaamisessa.

Lue lisää »


26.10.2016

Maria Akatemia ry:n tasa-arvotekona tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa ehkäisevä Keijun Varjo -kehittämishanke

Maria Akatemian tasa-arvoteko on Keijun varjo -kehittämishanke, joka ennaltaehkäisee tyttöjen ja nuorten naisten väkivaltaa, vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja ja tukee kehittymistä aikuisuuteen. Hankkeessa tunnistetaan eri väkivallan muotoja ja tarjotaan niihin apua. Hanketyötä tehdään tyttöerityisestä lähtökohdasta käsin, sukupuolisensitiivisellä otteella. Hankkeessa saadaan lisää kokemusta ja tietoa tyttöjen väkivaltaan liittyvistä erityiskysymyksistä.

Keijun varjo -hankkeessa toteutetaan yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa alueellisesti sekä koulutus- ja vaikutustyötä valtakunnallisesti. Se kohdistuu 15-28-vuotiaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin, sekä heidän parissaan työskenteleviin ammattilaisiin ja asiantuntijoihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen® sekä Kalliolan Nuoret ry:n e-Talon kanssa.

Lue lisää »


24.10.2016

Oulun seudun Nytkis, Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry ja Oulun Naisunioni yhdessä 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Rauha, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -yleisötilaisuudella

Oulun seudun Nytkis, Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry ja Oulun Naisunioni järjestävät yhdessä tänään 24.10.2014 Rauha, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -yleisötilaisuuden Oulun kaupungin kirjaston Pakkalan salissa klo 18-20. Pääpuhujina ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) puheenjohtaja Eva Biaudet, kirkkoherra Satu Saarinen ja johtaja Piia Rantala-Korhonen. YK:n päivänä järjestöt haluavat korostaa, että rauha ja ihmisoikeudet kuuluvat myös tasa-arvoasioihin.

Tilaisuudessa Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry jakaa kahdelle vaikuttajanaiselle Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön tunnustuspalkinnot. Palkinnot jaetaan arvokkaasta tasa-arvoon vaikuttavasta toiminnasta naiset näkyviin -teemalla. Tilaisuuteen on kutsuttu laajasti NJKL:n jäsenliittojen yhdistysten jäseniä. Tilaisuuden tarkoituksena on vahvistaa naisten järjestöjen yhteistyötä tasa-arvoa käsittelevissä alueen asioissa ja naisten osallistumista yhteisiin tasa-arvotavoitteisiin Oulun lähialueilla.

Lue lisää »


22.10.2016

Valmentaa kuin nainen -hanke Suomen Valmentajien ja palloilun lajiliittojen yhteiseksi tasa-arvoteoksi

Suomen Valmentajat ja palloilun lajiliitot lähtevät mukaan 100 tasa-arvotekoa hankkeeseen tukemalla yhdessä naisvalmentajia. Valmentaa kuin nainen -hankkeen tavoitteena on lisätä naisvalmentajien määrää palloilulajeissa sekä tukea jo mukana olevia naisvalmentajia. Mukana hankkeessa ovat lajiliitoista jalkapallo, käsipallo, ringette, salibandy, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo sekä Suomen Valmentajat ja Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU.

Tällä hetkellä palloilulajeissa on vähän naisvalmentajia varsinkin huipputasolla. Tavoitteena on kannustaa entisiä ja nykyisiä naispelaajia hyödyntämään kertynyttä lajiosaamista valmennuksen parissa. Entiset naisurheilijat ovat käyttämätön resurssi seura- ja liittotasolla.

Lue lisää »


20.10.2016

Miina Sillanpään Säätiön tasa-arvotekona Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke

Miina Sillanpään Säätiö lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeella, jonka tarkoituksena on pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Neuvokkaat naiset -hankkeessa käynnistetään ryhmiä ympäri Suomea syrjäytymisvaarassa oleville naisille. Toiminta perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä kestävään kehitykseen.

Hanke jatkaa naisten aseman parantamista Miina Sillanpään jalanjäljissä. Miina Sillanpää oli uranuurtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolle erityisesti heikossa asemassa olevien tilanteen parantaminen oli tärkeää. Miina Sillanpään Säätiö kehittää hankkeella toimintaa, joka edistää työelämän ulkopuolella olevien pienituloisten naisten hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllistä osallistumista.

Lue lisää »


18.10.2016

Tervetuloa juhlimaan tasa-arvoa ja naisia 100 tasa-arvotekoa -hankkeen starttitilaisuuteen 16.12 Helsingin kaupungintalolla!

Haluamme kutsua teidät lämpimästi tervetulleeksi 100 tasa-arvotekoa -hankkeen starttitilaisuuteen, joka järjestetään perjantaina 16.12.2016 klo 14-16 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa (Pohjoisesplanadi 11-13). Iloisessa ohjelmassa on luvassa tasa-arvotekojen esittelyä, kiinnostavia puhujia ja kulttuuriesityksiä. Tapahtuman järjestävät Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ilmoittautumiset 30.11.2016 mennessä.

Lue lisää »


15.10.2016

Oulun yliopisto lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo -selvityksellä

Oulun yliopiston tasa-arvotekona on monialaisen työryhmän selvityshanke, josta tehdään raportti ”Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo” syksyyn 2017 mennessä. Hankkeessa selvitetään rekisteritietojen pohjalta sitä, miten lukion ainevalinnat vaikuttavat yliopistojen ja myös ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan. Erityisesti tarkastellaan ainevalintojen yhteyksiä koulutusalojen sukupuolijakautumiin, huomioiden myös vaikutukset työelämään. Myös valintojen taustoihin perehdytään mahdollisuuksien mukaan.

Selvitettävä tieto on arvokasta ainevalintoja tekevien lukiolaisten kannalta sekä ainevalintojen ohjauksen näkökulmasta, mutta myös yhteiskunnan päätöksentekijöille. Tässä yhteydessä on olennaista, että valinnoilla on myös tasa-arvoulottuvuus. Oulun yliopiston professorit Jouni Pursiainen (kemia, Oulun yliopiston LUMA-keskus), Jarmo Rusanen (maantiede) ja Hanni Muukkonen (kasvatuspsykologia) koostavat selvityshankkeen työryhmän, joka voi laajentua.

Lue lisää »


13.10.2016

100 tasa-arvotekoa palkittiin vuoden 2016 tasa-arvotekona

100 tasa-arvotekoa –hanke palkittiin vuoden tasa-arvotekona käynnissä olevilla Tasa-arvopäivillä Helsingissä. 100 tasa-arvotekoa -hanke sai erityisesti kiitosta siitä, että se on aktivoinut yhä kasvavan toimijajoukon konkreettisiin ja uusiin tasa-arvotekoihin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna 2017. Hankkeella nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä Suomi100-juhlavuoden ohjelmassa ja samalla se muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja siitä on syytä tuntea kansallista ylpeyttä.

Me Naisjärjestöjen Keskusliittossa ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa otimme tunnustuksen ilahtuneina vastaan. Kutsumme kaikki tahot osallistumaan hankkeeseen ja 16.12 Helsingin kaupungin kanssa järjestettävään starttitilaisuuteen juhlimaan tasa-arvoa ja naisia sankoin joukoin! Hankkeeseen on jo lähtenyt mukaan yhteisöjä monelta eri alalta sitoutumalla tasa-arvoteon tekemiseen ja lisää tekoja julkaistaan ennen starttitapahtumaa. Toivotamme kaikki yhteisöt tervetulleeksi hankkeeseen toteuttamaan tasa-arvotekoja. Tehdään Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuodesta myös tasa-arvon ja naisten juhlavuosi!

Lue lisää »


11.10.2016

100 tasa-arvotekoa -hankkeen lokakuun uutiskirje on ilmestynyt!

Arvoisat 100 tasa-arvotekoa -yhteistyökumppanit,

Toivottavasti syksynne on käynnistynyt mukavasti. 100 tasa-arvotekoa –hankkeella on ollut ilo saada uusia tasa-arvotekojen tekijöitä mukaan hankkeeseen ja olemme julkaisseet kuukauden aikana uusia tasa-arvotekoa nettisivuillamme. Olemme myös tavanneet useita organisaatioita ja kiertäneet esittelemässä hanketta tapahtumissa ympäri Suomen mm. Oulussa ja Espoossa. Lämpimät terveiset myös hankkeen vetäjiltä, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet’lta ja TANEn puheenjohtaja Sari Raassinalta.


Lue lisää »


07.10.2016

Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli- työkirja ja koulutus Suomen Ratsastajainliitto ry:n tasa-arvoteoksi

Suomen Ratsastajainliitto ry lähtee mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen ratsastuksen käytännönläheisellä Reilu Peli -työkirjalla, joka on suunniteltu seurojen ja tallien käyttöön sekä jäsenistön hyötykäyttöön. Teosta tullaan hyödyntämään myös Ratsastajainliiton koulutusmateriaalina. Syksyllä 2016 on käynnistetty Reilu Peli -aluekiertue liiton urheilupsykologin johdolla ja luento- ja koulutuskiertue jatkuu vuonna 2017.

Ratsastus on kaikille avoin harrastus - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta. Suomen Ratsastajainliitto pitää tärkeänä vaalia näitä arvoja. Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen koko urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Reilun Pelin tavoitteena on mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, rodusta, varallisuudesta tai mistään muustakaan vastavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta.

Lue lisää »


04.10.2016

100 tasa-arvotekoa -hanke esittäytyi Oulussa, Espoossa ja Naiset Kuntapäättäjinä -seminaarissa

100 tasa-arvotekoa -hanke oli mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton Suomi100-ystävämessuilla Oulussa 23.9, Espoon toimintailtapäivässä Sellon kirjastossa keskiviikkona 28.9. sekä Kuntien naisvaikuttajafoorumissa 29.9 Helsingissä. Hanke tavoitti yli 200 henkilöä ja mukaan ilmoittautui uusia tasa-arvotekojen tekijöitä suunnittelemaan tekoja.

Lue lisää »


19.09.2016

BPW Finland – Suomen liike ja virkanaisten liiton tasa-arvotekona Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi koulutushanke yli 50-vuotiaille naisille

BPW Finland – Suomen liike ja virkanaisten liitto - aloittaa tänä syksynä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella kaksivuotisen Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi koulutushankkeen. Koulutukseen voivat hakea työttömät tai työttömyysuhan alla olevat yli 50-vuotiaat, korkeasti koulutetut naiset, joiden kotipaikka on Uudellamaalla. Koulutuksen tavoitteena on, että naiset voivat työllistää itsensä vähintään osa-aikaisesti equal pacE -ammattilaisina ja kouluttajina uudelleenkoulutuksen ja oman yrittäjyyden avulla.

Lue lisää »


16.09.2016

Kalevalaisten Naisten Liitto ry järjestää Naiskuva meillä ja muualla -seminaarin osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta

Sukukansapäivien Naiskuva meillä ja muualla -seminaarissa keskustellaan naisen asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona. Millaiset roolimallit on sukukansojemme naisilla, entä maahanmuuttajanaisilla? Millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla? Hakeutuvatko naiset johtaviin asemiin? Miten onnistuu työn ja perheen yhdistäminen? Miten kasvatamme tyttöjä työelämään? Mitä maailman naiset tarvitsevat eniten? Seminaarin tarkoitus on tukea suomalais-ugrilaisia naisia ja maahanmuuttajanaisia kertomalla suomalaisten naisten tasa-arvon tiestä ja kannustaa heitä eteenpäin. Kalevalaisten Naisten Liitto ry järjestää Naiskuva meillä ja muualla -seminaarin 15.10.2016 klo 13–16 Suomen kansallismuseossa Helsingissä.

Lue lisää »


15.09.2016

100 tasa-arvotekoa -hankkeen viimeaikaisia tiedotustilaisuuksia

Elokuussa järjestettiin 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tiedotustilaisuuksia. Tasa-arvotekojen ideointiin keskittyneeseen aamukahvitilaisuuteen osallistui runsas määrä järjestöjä ja keskustelu oli vilkasta. Pikkuparlamentissa toteutetun toimittajatapaamisen merkeissä julkistettiin tasa-arvotekoja.

Lue lisää »


12.09.2016

Puolustusvoimat osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tutkimuksella ja toimenpideohjelmalla

Puolustusvoimat osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tutkimalla vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksia palveluksen tasa-arvosta. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja kysely osoitetaan kaikille tutkimushetkellä palveluksessa oleville naisille. Samalla tutkitaan myös asepalvelusta suorittavien miesten käsityksiä ja kokemuksia naisista palveluksessa. Puolustusvoimat laatii tutkimuksen tulosten ja toimenpide-ehdotusten perusteella toimenpideohjelman.

Lue lisää »


31.08.2016

Tasa-arvo merkitsee Suomelle enemmän kuin suurmiehet

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganistationernas Centralförbund ry, tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Tiedote 31.8.2016

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelman miesvaltaisuus herätti keskustelua keväällä ja kesällä. 100 tasa-arvotekoa tuo esiin tasa-arvon merkityksen Suomen kehityksessä.

- Sukupuolten välinen tasa-arvo on merkinnyt Suomelle enemmän kuin suurmiehet. Tasa-arvo kuuluu suomalaisten perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. Tasa-arvon ja naisten on oltava näkyvästi esillä juhlavuonna, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet.

Lue lisää »


16.08.2016

Presidentti Halonen mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että presidentti Tarja Halonen on 11. elokuuta järjestetyssä tapaamisessa lupautunut toimimaan Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtajana. Kunniatoimikunta kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita ja edistää arvovallallaan ja verkostoillaan tasa-arvotekojen tekemistä.

”Se, että Suomella on maine tasa-arvomaana ei riitä. Tasa-arvon edistäminen vaatii jatkuvaa työtä – yhdessä”, sanoi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. TANEn puheenjohtaja Sari Raassina kertoi, että ”tasa-arvoteot ovat konkreettista ja vaikuttavaa toimintaa, joka luo kestävää Suomea myös tulevaisuuteen. 100 tasa-arvotekoa -hanke mahdollistaa myös organisaatioiden verkottumisen tasa-arvotyössä.”

Lue lisää »


08.07.2016

100 tasa-arvotekoa esiteltiin pääministeri Sipilälle

100 tasa-arvohankkeella oli kunnia olla yksi neljästä Suomi 100 -valtuuskunnalle toukokuun lopussa esitellyistä hankkeista. Suomi 100 -valtuuskunta päättää juhlavuoden yleisistä linjauksista. Valtuuskuntaan kuuluu toimijoita yhteiskunnan eri aloilta ja sen puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä.

Lue lisää »


08.07.2016

100 tasa-arvotekoa esittäytyi Uudenmaan liiton ystävämessuilla 16.6.2016

Uudenmaan liitto järjesti kesäkuussa paikallisille ja valtakunnallisille Suomi 100 -hankkeille ystävämessut, joilla kuultiin juhlavuoden erilaisista tapahtumista ja hankkeista sekä verkostoiduttiin eri alojen tekijöiden kanssa. 100 tasa-arvotekoa -hankkeella oli ilo olla mukana tilaisuudessa. Saimme paljon uusia ideoita ja tutustuimme moniin toimijoihin niin julkiselta, yksityiseltä kuin järjestösektorilta. Yhteistyön tekeminen eri toimijoiden välillä on keskeistä, jotta juhlavuodesta saadaan mahdollisimman monipuolinen ja vaikuttava.

Lue lisää »


08.07.2016

100 tasa-arvotekoa yhteistyöhön WOW – Women of the World Finlandin kanssa

Kansainväliseen WOW-verkostoon kuuluva Women of the World Finland juhlii suomalaisia tyttöjä, naisia ja tasa-arvoa tapahtumasarjalla, johon kuuluu juhlatilaisuus naistenpäivänä 8.3.2017, viikonloppufestivaali 11.-12.3.2017 sekä näitä edeltäviä Think in -työpajoja ympäri Suomea. Tapahtumasarja on 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tapaan virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Lue lisää »


08.07.2016

Starttitilaisuus tulossa 16.12.2016

100 tasa-arvotekoa -hankkeen aloitustilaisuus pidetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 16.12.2016 Helsingin kaupungin juhlasalissa.

Lue lisää »


08.07.2016

Mentorointia, selvityksiä ja työpajoja – tasa-arvoteot ovat alkaneet!

Tasa-arvotekojen suunnittelu ja toteutus on alkanut vauhdikkaasti ja muutamia ensimmäisiä niistä esitellään jo Teot-sivulla.

Lue lisää »


08.07.2016

100 tasa-arvotekoa -nettisivut on avattu!

Tervetuloa 100 tasa-arvotekoa -nettisivulle! Tasa-arvotekojen suunnittelu ja toteutus voi nyt toden teolla alkaa. Näillä sivuilla uutisoidaan hankkeen etenemisestä sekä ennen kaikkea niistä tasa-arvoteoista, joita erilaiset yhteisöt ympäri Suomea toteuttavat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi ja entistä kestävämmän yhteiskunnan kehittämiseksi. Tutustu sivuihimme ja tule mukaan!

Lue lisää »


 
 
 
 
login Synergia Foxy