Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 

100 tasa-arvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluneessa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa (2016-2017) tehtiin uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostettiin erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin uutta ja konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeeseen osallistui etrilaisia organisaatioita ympäri Suomen: kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kaupunkeja, ministeriöitä, työmarkkinajärjestöjä, yliopistoja ja tiedotusvälineitä. Tekoja tehtiin myös kansainvälisesti. Erityisesti tätä edisti ulkoministeriö, joka valjasti ulkomaan edustustonsa tasa-arvotyöhön. Lue lisää tehdyistä tasa-arvoteoita Teot-sivulla!

Tasa-arvo kuuluu suomalaisten itseymmärrykseen ja perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. Siksi oli tärkeää, että tasa-arvo ja naiset olivat näkyvästi esillä myös juhlavuonna. 100 tasa-arvotekoa oli prosessi, jossa luotiin tilaa ja mahdollisuuksia olla moninaisia yhdessä. Ottamalla kaikki kansalaiset mukaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja tasa-arvoisiksi jäseniksi luomme hyvinvoivaa ja kestävää Suomea myös seuraavaa sataa vuotta varten.

Tavoitteena hankkeessa oli lisätä kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset kaikille sukupuolille. Tasa-arvolakien ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii Suomessa yhä työtä. Konkreettiset teot toimivat muutosten aikana todisteena jatkuvuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

100 tasa-arvotekoa -hanke sai tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Suomi 100 -hankkeelta (valtioneuvoston kanslia).100 tasa-arvotekoa - Uudenmaan liiton alue

100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen kuului keväällä 2017 Uudenmaan alueen alahanke, jossa Uudenmaan liiton avustamana kutsuttiin Uudenmaan kuntia mukaan toteuttamaan tasa-arvotekoja hyvinvoivan ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta. Hankkeessa edistettiin yhteistyötä kuntien kesken tasa-arvon edistämiseksi ja selvennettiin kuntien mahdollisuuksia kehittää suomalaista yhteiskuntaa yhä tasa-arvoisemmaksi kansainvälisten ja kansallisten suositusten mukaisesti.  

Erityisen suositeltavaa kunnille on sitoutuminen Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjaan (Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten tasa-arvosta paikallishallinnossa), jonka on hyväksynyt Uudenmaan liitto sekä alueen kunnista Espoo, Helsinki, Kerava ja Vantaa. 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kumppani Suomen Kuntaliitto suosittaa, että kunnat, maakuntien liitot ja kuntayhtymät hyväksyisivät peruskirjan. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia, kuten kuntia, edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Hankkeessa luotiin kuntatason tiivis tasa-arvotietopaketti ja viestintämateriaaleja sekä järjestettiin koulutustapahtuma kuntavaalivuonna 2017. Tuotetut materiaalit jaettiin kaikkiin Uudenmaan 26 kuntaan tulevaisuuden päätösten tueksi.  

 

Tapahtumat: Uusimaa-viikon Kilpailukykypäivä 12.5.2017                                         


 
 
 
 
login Synergia Foxy